home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right twitter_hover twitter updates_hover updates user_hover user volume playbutton

In actie voor beter onderwijs in Suriname!

Op reis als world teacher naar Suriname, vlak bij de brokopondo rivier. We kunnen van de Surinaamse collega’s veel leren. Meertaligheid en culturele identiteit hebben een plek op de lokale Pabo en in het curriculum. Het omgaan met verschillen en het lezen van lichaamstaal zijn sterke punten. Tegelijk kunnen we de scholen daar inspireren met activerende didactiek en onze ervaringen met ouderbetrokkenheid

Verdere informatie hou ik bij op dit platform.